Skip to main content
Swenson Center logo

FINDING AID

C.A. Johnson songbook, 1876

COLLECTION SUMMARY

Collection Title:    
C.A. Johnson songbook

Collection Number:    
SAC P:85

Dates:            
1876, bulk undated (circa 1870s)

Size:            
1 folder

Language:        
Swedish, English

Creator/Collector:    
Johnson, C.A.

Subject Headings:    
Choral music
Hymns, English
Hymns, Swedish

Repository:    
Swenson Swedish Immigration Research Center, Augustana College, Rock Island, Illinois.

Abstract:    
One bound music songbook containing handwritten music and lyrics for various Swedish and English hymns. The same book also contains printed music, “Chor-Sånger för Kyrkan, Skolan och Hemmet,” Chicago: Engberg, Holmberg & Lindells Förlag, 1876. 

RIGHTS AND ACCESS

Conditions Governing Access:    
Collection is open for research.

Reproduction and Use:    
Unpublished manuscripts are protected by copyright. Permission to publish, quote, or reproduce must be secured from the Swenson Center and the copyright holder. 

Preferred Citation:    
[item identification], in SAC P:85 C.A. Johnson songbook, Swenson Swedish Immigration Research Center, Augustana College, Rock Island, Illinois. 

ACQUISITION AND RELATED MATERIALS

Source of Acquisition:    
Transferred to the Swenson Center from the Lutheran Church of America (LCA) archives by Joel Lundeen in 1983. 

Related Materials:    
The Swenson Center hold two other songbooks by the same title, “Chor-Sånger för Kyrkan, Skolan och Hemmet,” in its library holdings.

Notes:    
Name changed from “C.A. Johnson papers” in 2019. 

Processed By:    
Received by Kermit Westerberg in 1983. Finding aid written by Lisa Huntsha in 2019.

CONTENT AND STRUCTURE

Administrative/Biographical History:    
The cover of the book is inscribed “C.A. Johnson.” Collection notes suggest that this could have referred to Claes Albert Johnson, but it is inconclusive. 

Scope and Content:    
One bound music copybook (songbook). First portion of the book contains handwritten music and lyrics for various Swedish and English songs. The second portion of the book contains printed music, “Chor-Sånger för Kyrkan, Skolan och Hemmet,” Chicago: Engberg, Holmberg & Lindells Förlag, 1876. 

Collection Inventory:    

Handwritten music:

 • Ho är jag, herre! / Flügel
 • Aftonklockan 
 • Serenad / Wetterling
 • O come, let us sing unto the lord
 • Björneborgarnas marsch
 • The poor drunkard’s child
 • Fogelns Visa
 • Danket dem herrn / Rolle
 • Ps. 126 / Wennerberg
 • Hark the song / Martin
 • Guds lof i naturen / Beethoven
 • 150 psalm 
 • Guds barns bönesop
 • Hvar är de kristnas fosterland
 • Ur störmarna ser jag ute 
 • Guds lof / Schultz
 • Hail silent night! / Elliott
 • Psalm XC
 • Psalm XCVI
 • Dav. 150 
 • Begrafningshymn 
 • Pilgrimen 
 • Hem jag längtar
 • Hemma, Hemma få vi ute
 • Det är en kostelig ting ute / Palmer
 • Davids 126 ps.
 • Nearer to thee
 • Farewell
 • Rock of ages 
 • Sunrise / White
 • National Ode
 • Gloria in exclesius
 • After the gospel
 • Låt dina portar upp / Hoeffner
 • Vårt land / Pacius
 • Studentsång

Printed music:

 • Ära vare Gud i höjdene / Lotscher
 • Hosianna / Vogler
 • Du död! Hvar är din udd? / Mankell
 • Seger! Seger! / Mücke
 • Frälsta verld! / Mankell
 • Heliga Anda / Askling
 • Kom anda god / Riedel
 • Ingen farit upp – Gud är uppfaren
 • Du oskyldige / Mankell
 • Ur grafven träder hjelten fram / Lindeblad
 • Värdigt är Guds lamm / Händel
 • O! huru ljuflige på bergen 
 • Helig / Schicht
 • O Jesu Christ, Guds Son / Malan
 • Förskönad står naturen. Midsommaren / Mankell
 • O! Store herre gud 
 • Gud’s lam! Hör hela jorden
 • Sälla dagen
 • Hvad annan lön 
 • Kom ljufva ro 
 • Jag har satt väktare
 • Ropa tröstligt
 • Helig – Välsignad vare han – hosianna i höjdene / Kahlau
 • Guds lof i naturen / Beethoven
 • Tröster, tröster mit folk / Händel
 • Du dotter zion / Händel
 • Ära! / Silcher
 • Nu hören glada ljuden / Nägeli
 • Gloria in excelsis
 • Älskande jesu / Lvoff
 • Du herrlighets låga och eviga ljus
 • Hoppas på gud / Malan
 • Man sjunger med glädje / Glässer
 • Halleluja! Lof och ära / Reichard
 • Motett / Grell
 • Prisa Jerusalem herran 
 • Zions fångar / Palmer

Join our mailing list!

Enter your email and we will keep you up to date!